český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: Tomáš  Talián

AKTUALITY Z REDAKCE

Trochu smutné jaro

Začalo to nenápadně – v daleké Číně propukla podivná chřipka. Nemocní přibývali a nemocnice nestíhaly. Lidé se ocitli v karanténě doma. Nemoc si vyžádala nejvyšší daň. Podivný vir se rozhodl, že nezůstane pouze v jediné lokalitě a rozprskl se přes Itálii do celého světa. Je všude a každá země s ním bojuje, seč může. Nejohroženější dnes je Evropa. Názory na postup ochrany jsou různé, všude však epidemiologové zdůrazňují hygienu.

Všemi opovrhovaný škůdce většinu z nás usadil doma, zpomalil spěch dopředu a výš. Ukázal, že je potřeba se trošku zastavit, rozhlédnout se a začít zase od začátku – od rodiny. Trochu jsme se rozprchli a zapomněli na sebe. Rodina jako „stavební jednotka“ státu je víceméně opomíjena. nyní je rodina to nejdůležitější. Znovu jsme zase pospolu a učíme se spolu mluvit. V rámci rodiny a za dodržení veškerých pravidel si děti hrají s babičkami a dědečky a jejich rodiče zásobují základní jednotku jídlem a hygienickými prostředky. Pravda, jde to lépe než v dávných dobách, protože máme televizi, tablet, mobil a další moderní vymoženosti.

Děti se učí doma. Musí pochopit, jak pracovat s učebnicí i internetem bez náležitého vedení. Najednou rodiče vidí, kolik toho zvládaly ve škole a současně, kolik oni toho sami zapomněli. Ponořit se do matematiky, českého jazyka a dalších disciplín není od věci. Vždyť člověk by se měl učit po celý život.

Pomalý svět dospěl k velikonočnímu týdnu. Není a nebude o velkých shromážděních a setkáních. Sice pomůže technika, ale hlavní budou oslavy rodinné. I tady však musíme dbát základních hygienických pravidel. Nemůžeme přece jeden druhého ohrozit.

Letošní Velikonoce asi nebudou tolik veselé, jak jsme zvyklí, určitě však budou o větší sounáležitosti a silnější pokoře než kdy jindy. Je čas zastavení se a čas nového zrodu. Letošní jaro nám dalo pár na zadek, že jsme neposlouchali varovné signály, ale taky ukázalo cestu jak dál. Stačí jen zpomalit, neplýtvat a s rozvahou žít klidný vlastní život bez zbytečných kotrmelců.

PhDr. Jana Semelková, šéfredaktorka

Foto: Pixabay

Partneři

Diamant Expo

Tomáš Talián

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test