český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: Tomáš  Talián

AKTUALITY Z REDAKCE

Zamyšlení týdne: Změna je život

Změna je život, říká se a obvykle lidé nepřemýšlí, co všechno toto ustálené a hojně používané konstatování obnáší, co všechno může konkrétně znamenat a především – nakolik je pravdivé. Jestliže konstatujeme, že změna je život, činíme tak obvykle zcela bezmyšlenkovitě, jaksi automaticky a nepátráme nad tím, jestli změna skutečně znamená život?

Možná nás někdy napadne: cožpak by se život nemohl odehrát beze změn? A co je to změna? Míní se tím každá odchylka od předešlého? Že by věta „Změna je život“ byla tak banální? Anebo by byl život příliš fádní, kdyby se ubíral jen předem určenými cestami?

Ale ono je to se změnami trochu složitější, protože není změna jako změna. Máme změny pozitivní a negativní, neboli změny k lepšímu a změny k horšímu. Ty první jsou vítané, ty druhé obávané. A co teprve změny očekávané a neočekávané? Ty první nás nepřekvapí, možná dokonce potěší či naplní pocitem spokojenosti, druhé nás zaskočí a dokonce mohou zanechat v naší duši trvalé následky. Máme rovněž změny dvojznačné, nejednoznačné, a ty jsou záludnější. Nejprve se jeví jako vítané, ale záhy se ukáže, že to taková výhra zase není. A naopak, někdy se změna zprvu jeví jako katastrofa, ale až později vyjde najevo, že do našeho života přinesla svěží vítr a posunula nás kupředu. A to k životu jistě patří.

Je tedy změna život, anebo jde pouze o prázdnou frázi? Je to stejné jako se vším ostatním – jak kdy. Pokud nám shoří dům, jedná se o změnu nejenom nežádoucí, ale vysloveně špatnou, bez které bychom se jistě obešli, aniž by byl náš život jakkoli ochuzen. Pokud se změní ředitel firmy, ve které pracujeme, my se tím zbavíme despotického krutovládce a zase se začneme těšit do práce, změnu přivítáme  – ale i v tomto případě bychom mohli žít dál i beze změny, jen o něco méně kvalitně. Ovšem pokud do Země narazí obrovské neznámé těleso a my přestaneme existovat, skončí i náš život a fráze „změna je život“ se stane nesmyslnou. Nezbývá tedy než vítat změny dobré a přát si, aby těch špatných bylo co nejméně.

Magdalena Wagnerová, spisovatelka

Partneři

Diamant Expo

Tomáš Talián

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test