český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: JUDr. František Talián - "Fortuna"

ČLÁNKY

Svatý Rajmund slaví svátek 7. ledna. Tento neúnavný podporovatel misií a pečlivý církevní právník je dnes trochu pozapomenut, ale věru neprávem. Jeho postava v sobě spojuje mimořádného učence s laskavým duchovním pastýřem a učitelem. A i kdyby sám nic nenapsal, tak impulz, který dal k napsání Sumy proti pohanům svatého Tomáše Akvinského, by pro otisk v dějinách dostačoval.

Mezigenerační setkávání se kromě rodinného prostředí může odehrávat také v rámci školních aktivit. Zejména pro žáky s narušenými rodinnými vztahy, nebo dokonce s jejich absencí je to možnost, jak se přirozeně setkat s někým, kdo jim předá vlastní životní „know-how“. Navíc se jedná o oboustranné obohacení. Místo pocitů opuštěnosti a zbytečnosti, které stáří někdy provázejí, se dostaví uspokojení z užitečnosti a smysluplně stráveného času.

Země, planeta, na které žijeme, je stará přibližně 4,6 miliardy let. Život na ní vznikl asi před 3,7 miliardami let a současný člověk, Homo sapiens, se na ní objevil pravděpodobně před více než dvěma sty tisíci lety. Než však dospěl k poznání, jaký má tvar jeho planeta, jediná s dosud prokázaným životem, uběhla ještě dlouhá doba.

Partneři

Diamant Expo

JUDr. František Talián - "Fortuna"

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test